Počet položek: 0 0 EUR

Obchodné podmienky

Spôsoby dopravy a platby

Ceny v systéme sú aktuálne a sú uvedené vrátane DPH.

1. U objednávok formou dobierky je poštovné a balné 8,25 EUR (Do 30 kg / balík)

2. U objednávok formou platby prevodom je poštovné a balné 7 EUR (Do 30 kg / balík)

3. Pri objednávkach formou osobného odberu na prevádzke spoločnosti je poštovné a balné 0 EUR

4. U objednávok veľkých rozmerov a váhy je cena za dopravu 45 EUR (Paletové zásielky) - (nad 50 kg / balík)

(Z dôvodu vysokej hmotnosti a rozmerov niektorých položiek v cenníku bude dopravné účtované podľa skutočne vynaložených nákladov na dopravu).

5. U objednávok s využitím dopravy a vozového parku našej spoločnosti sú ceny za prepravu zmluvné.

Našou snahou je u každej objednávky optimalizovať cenu prepravy tak, aby bola čo najnižšia a zároveň, aby bol tovar dostatočne zabezpečené proti poškodeniu počas prepravy.

Pri prevzatí tovaru by mal zákazník skontrolovať jeho stav, úplnosť, množstvo a poprípade spísať s dopravcom protokol o zistených závadách.

Pokiaľ zákazník zistí, že tovar je poškodený z prepravy až po prevzatí zásielky, treba to ohlásiť prepravcovi bezodkladne. Pre takéto prípady sú zásielky poistené.

V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet dodávateľa.

V prípade, že zásielka nebude z akéhokoľvek dôvodu vyzdvihnutá, budeme to považovať za odstúpenie od objednávky a objednávka bude stornovaná.

Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k predmetu plnenia poskytnutého predávajúcim až dňom zaplatenia plnej výšky kúpnej ceny v prospech predávajúceho.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín. "eviduje Ak daňovník v danom pokladničnom mieste tržby v bežnom režime. 

Čas a spôsob doručenia

Objednaný tovar bude zákazníkovi doručený jednou z prepravných spoločností PPL, GEIS, TOPTRANS. Doba doručenia je: 1-3 pracovných dní u tovaru, ktorý je skladom.

S doručeným tovarom zákazník dostane aj daňový doklad. Inštalácia tovaru ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy.

Spracované objednávky k osobnému prevzatiu na predajni, budú uložené po dobu 4 pracovných dní.

Obchod si vyhradzuje právo objednávku zrušiť v prípade, že výrobca tovaru prestal vyrábať a nie je už možné u neho tento tovar objednať, alebo pokiaľ nastane prekážka na strane výrobcu a nie je možné tovar doručiť v riadnom termíne. Ak táto výnimočná situácia nastane, bude zákazník, ktoré si tento tovar objednal, kontaktovaný a bude mu navrhnuté nahradný riešenie k jeho maximálnej spokojnosti.

** Dodacia lehota jednotlivých druhov tovaru môže byť rôzna, ak už nie je tovar na externom sklade dodávateľa. Neváhajte nás preto kontaktovať e-mailom pre viac informácií.

Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim-spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Odstúpenie od zmluvy

V prípade, že ste spotrebiteľ, máte podľa § 1829 občianskeho zákonníka (zákon č. 89/2012 Zb.) Právo zakúpený tovar vrátiť bez udania dôvodu, a to do 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru. Nárok máte aj v prípade, že objednávku urobíte po internete s osobným odberom na niektorej z našich kamenných predajní.

Peniaze za tovar Vám zašleme na Váš bankový účet čo najskôr, najneskôr do 14 dní dní od odstúpenia od zmluvy, nie však skôr než dôjde k doručenie vráteného tovaru späť na našu adresu (prípadne ako preukážete, že vrátený tovar nám už bolo odoslané). Náklady na vrátenie tovaru sú v tomto prípade na strane kupujúceho.

Zákazník je povinný tovar zaistiť tak, aby nedošlo počas prepravy k poškodeniu vráteného tovaru.

Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

V prípade, že nie ste spotrebiteľ, teda tovar nakupujete v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, právo na odstúpenie vám nevzniká. 

Záruka a reklamácie

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník a z.č. 634/1992 Zb., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "Tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady ( ďalej len "Reklamácie").

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok. Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci vyjadruje súhlas s Všeobecnými obchodnými podmienkami a s týmto Reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že je s nimi riadne oboznámený.

Zákazníkom internetového obchodu je buď Kupujúci-spotrebiteľ v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len "Kupujúci-spotrebiteľ") alebo kupujúci-podnikateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len "Kupujúci-podnikateľ"). Kupujúci-spotrebiteľ a kupujúci-podnikateľ sú ďalej spoločne označovaní ako "kupujúci".

Na predávaný tovar je poskytovaná záručná doba 24 mesiacov pre spotrebiteľov (Kupujúci-spotrebiteľ "), alebo 12 mesiacov pre podnikateľov (" Kupujúci-podnikateľ ").

Obchod www.sk-stolicky.sk Vám poskytuje záruku na tovar podľa všeobecne platných predpisov a to po dobu stanovenú zákonom.

Reklamáciu je kupujúci povinný uplatniť bezprostredne po zistení rozporu s kúpnou zmluvou (chyba tovaru).

V súvislosti s vyššie uvedeným berie kupujúci na vedomie, že záručná dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj. Dobou, počas ktorej je tovar spôsobilé vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať a plniť tak svoju plnohodnotnú funkčnosť. Predajca tak v reklamačnom konaní posudzuje uplatnenú vadu aj s ohľadom na vyššie uvedenú životnosť a spôsob miery opotrebenia. Táto posudzovaná skutočnosť bude tvoriť súčasť obsahu reklamačného protokolu, ak sa na ňu predajcu bude odvolávať ako na dôvod zamietnutia reklamácie v záručnej dobe.

O spôsobe vybavenia reklamácie (uznania reklamácie ako oprávnené, alebo odmietnutie reklamácie ako neoprávnenej) môže vyrozumieť dodávateľ odberateľa vopred dohodnutým spôsobom (písomne, alebo niektorým z diaľkových komunikačných prostriedkov). Toto však nezbavuje odberateľa povinnosti samostatne sa informovať o stave reklamácie.

V prípade nekomunikace zákazníka, odmietnutia prevzatia zásielky na dobierku alebo odmietnutie prevzatia reklamácie či vrátenia tovaru môže firma VITECOM PRO TRADE s.r.o. fakturovať náklady na uskladnenie výrobku a to vo výške 20Kč / deň / tovar do objemu do 0,2m3, za tovar väčšiu 50Kč / deň. Viď. Tiež VII. Svojpomocný predaj § 2609

Z dôvodu vady môžete tovar reklamovať napríklad ak:

 • je tovar poškodený, nefunkčný
 • došlo vám iný tovar, než ste si objednali (napr. došlo k zámene zásielok)

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené:

 • neodborným použitím tovaru
 • mechanickým poškodením, častým používaním alebo opotrebením
 • živelnými pohromami (vodou, ohňom, bleskom)
 • inými vonkajšími vplyvmi

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie:

Vaša reklamácia zasielajte bežnou balíkovou poštou na adresu:

VITECOM PRO TRADE s.r.o.

Holická 1173/49a

Olomouc-Hodolany

779 00

Česká republika

K reklamovanej zásielke je nutné pribaliť kópiu nákupného dokladu a vyplnený reklamačný list.
K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch priložiť vyplnený reklamačný formulár. 

Oprávnenosť Vašej reklamácie bude nami posúdená v okamihu prijatia reklamovaného tovaru, v mimoriadnych prípadoch do 5 dní od obdržania reklamačný zásielky.
 
Odmietnutie prijatia do reklamácie
 

Predávajúci je oprávnený odmietnuť prijatie Tovar do reklamácie, pokiaľ je Tovar znečistené alebo sú znečistené jeho súčasti.
Predávajúci je oprávnený odmietnu reklamáciu Tovar tiež v prípade, že tovar nie je odovzdávané v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz 

Reklamácia prepravných služieb

Pred odoslaním tovaru je stav každého kusu starostlivo kontrolovaný a tovar je na Vašu adresu zasielaný starostlivo zabalené a ošetrené proti poškodeniu pri preprave. Aj napriek tejto starostlivosti sa ale môže stať, že k Vám zásielka dorazí poškodená. Takéto škody je nutné ihneď riešiť priamo s dopravcom:

 1. Zásielku si pred prevzatím od dopravcu skontrolujte
 2. V prípade poškodenia obalu (pokrčenia, potrhania, premáčania pod.) Spíše ihneď na mieste protokol o poškodení zásielky.

Pokiaľ je zásielka zjavne poškodená, odmietnite prevzatia a jej zaplatení a s pracovníkom prepravnej spoločnosti spíšte protokol o poškodení zásielky. O tejto skutočnosti nás, prosím, bezodkladne informujte emailom na adrese info@sk-stolicky.sk

V prípade, že zistíte poškodenie vzniknuté prepravou až po prevzatí zásielky, bezodkladne (do 2 pracovných dní), oznámte túto skutočnosť pracovníkovi prepravnou spoločnosťou PPL alebo pracovníkovi slovenskej pošty, ktorý s Vami spíše Zápis po dodaní.

Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

Predávajúci sa zaväzuje chrániť osobné údaje poskytnuté kupujúcim v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (zákon č. 101/2002 Zb.). Poskytnuté osobné údaje sú využívané najmä na tieto účely: vybavovanie objednávok kupujúceho, reklamácií a pod., Informovanie kupujúceho o skutočnostiach, ktoré priamo súvisia s jeho objednávkami, reklamáciami a pod., Poskytovanie kupujúcemu informácie o tovare, cenách a pod.

Predávajúci si vyhradzuje právo využívať všetky verejne dostupné prostriedky na overenie pravdivosti a aktuálnosti poskytnutých osobných údajov.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť spracovať registráciu v prípade, že nadobudne zistenie, že poskytnuté údaje: nie sú pravdivé, boli poskytnuté osobou alebo subjektom, ktorému nepatrí, boli poskytnuté so zámerom, ktorý je v rozpore so zákonmi platnými na území SR.

Kupujúcim poskytnuté osobné údaje sú spracovávané a bezpečne uchované v informačnom systéme predávajúceho a sú bezpečne chránené proti zneužitiu treťou stranou. Kupujúci má kedykoľvek právo požiadať o zmenu týchto údajov, prípadne môže požiadať o zrušenie registrácie. Všetky údaje získané od kupujúcich slúžia výhradne pre vnútorné využitie predávajúceho a nie sú poskytované tretím osobám, mimo kuriérskou / zásielkovej služby (podľa voľby kupujúceho), ktoré sú osobné údaje kupujúceho poskytované iba v rozsahu potrebnom k dodaniu objednaného tovaru.

Predávajúci prehlasuje, že zverené dáta nebudú poskytnuté tretej osobe, nebudú predávaná alebo použiť na komerčnú ponuku nesúvisiacu s internetovým obchodom predávajúceho, budú použité výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa Zákon o ochrane osobných údajov, na žiadosť kupujúceho budú jeho osobné údaje z databázy predávajúceho vymazaná s výnimkou údajov, ktoré je povinný predávajúci uchovať podľa iných právnych predpisov.

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku

upujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

Zpětný zber elektroodpadu a batérií

Vzhľadom na znenie zákona č. 185/2001 Zb., O odpadoch a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, umožňujeme našim zákazníkom bezplatne odovzdať starý spotrebič k likvidácii.
Pri nákupe nového tovaru je také možné elektrospotrebiče rovnakom type bezplatne odovzdať na ktorejkoľvek z našich predajní (tj. Kus za kus) Kedykoľvek Počas prevádzkovej doby. Ak sa jedná o spotrebiče, u ktorého žiadny z vonkajších rozmery nepresahujú 25 cm, potom je možné tieto spotrebiče bez povinnosti nákupu bezplatne pred Rovnako na ktorejkoľvek z našich predajní. Ekologickú likvidáciu našich výrobkov zabezpečuje spoločnosť SEWA Systém, a.s., so sídlom Budějovická 1667/64, Praha 4, PSČ: 140 00, IČ: 645 10 263.

Zákazník je popri našich predajní oprávnený bezplatne odovzdať staré elektrozariadenia aj na zberný miestach SEWA uvedených na webových stránkach. Na stránkach TEJTO spoločnosti sú Takisto uvedený negatívnych účinkov látok používaných v elektrozariadeniach, ďalej grafické symboly pre separovaný zber, informácie o Implementácia separovaného zberu a jeho významu.

Elektrozariadenia nesmú byť odstraňovaná spolu so Směšný odpadom, ale musí byť odkladanie na miestach na to určených, tj. Vo Zberný dvoroch neba miestach ich spätného odberu (pozri vyššie). Uvedené zariadenia a odpady budú ďalej využitá na výrobu nových zariadení. Nebezpečné a škodlivé látky z týchto zariadení a odpadov MÔŽU poškodiť životné prostredie alebo ľudské zdravie.

Ak je navyše vyznačený pod symbolom prečiarknutého odpadkového koša symbol Pb, Cd alebo Hg, znamená to, že tieto batérie obsahujú zvlášť nebezpečné prvky olovo, kadmium a ortuť.

Zberné miesta ...

 • Zbaviť sa elektrospotrebičov a batérií, ktoré väčšina ľudí odkladala v pivniciach, na povalách či na chatách je možné bezplatne na miestach spätného odberu - miesta označené samolepkou či tabúľ na našich predajniach.
 • Výrobcovia a dovozcovia musia zabezpečiť pre spotrebiteľov bezplatný tzv. Spätný odber elektrozariadení alebo batérií a takisto musí zabezpečiť financovanie týchto činností. V zastúpení výrobcov, dovozcov a predajcov elektrozariadení tieto povinnosti plníme cez kolektívny systém SEWA Systém a.s.
 • Naše predajne slúži ako miesto spätného odberu iba pri nákupe nového tovaru rovnakého druhu.
 • Na odber starého spotrebiča môžete tiež využiť zberné miesta spoločnosti SEWA (https://www.rema.cloud/sberna-mista/) alebo si objednať priamo zvoz formou bezplatných služieb "BUĎ lenivý" (https://www.rema.cloud/ bud-liny /) alebo "re: Balík (https://www.rema.cloud/re-balik/).

Prečo recyklovať?

 • Recyklácia elektrozariadení a batérií šetrí prírodné zdroje a obmedzuje záťaž životného prostredia. Ročne sa v Českej republike vyprodukujú tisíce ton odpadu z elektrických a elektronických výrobkov. Veľká časť z nich končia na skládkach komunálneho odpadu alebo vo voľnej prírode. Pritom sa väčšina vyslúžilých zariadenie dá recyklovať a použiť pri výrobe ďalších produktov. Odovzdaním spotrebiča zaistíte jeho ekologickú recykláciu. 

Partneri pre ekologickú likvidáciu:

 

Copyright

Používanie a kopírovanie všetkých obrázkov a fotografií, alebo textu bez písomného súhlasu majiteľa nezákonné. Layout stránok a všetky použité fotografie sú výhradným vlastníctvom zriaďovateľa týchto stránok. Všetky práva vyhradené. S odvolaním sa na zákon o autorskom práve, z 7.apríla 2000, časť prvá, oddiel 7, par. 28, odsek 1 az 3.e je nezákonné. Layout stránok a všetky použité fotografie sú výhradným vlastníctvom zriaďovateľa týchto stránok. Všetky práva vyhradené. S odvolaním sa na zákon o autorskom práve, z 7.apríla 2000, časť prvá, oddiel 7, par. 28, odsek 1 az 3.